Loading...
Internationalisering2022-06-21T13:11:15+00:00

Internationalisering en projecten

GO! Scholengroep Dynamiek zet sinds september 2015 in op internationalisering en projecten, als bijkomend middel voor het professionaliseren van personeelsleden en het versterken van scholen en teams.

De kennis en expertise van partners in heel Europa komt hiermee binnen handbereik. Voor scholen en teams die ondermeer willen innoveren, hun visie verruimen, aan zelfreflectie doen, meer inspiratie willen opdoen om burgerzin of de zogenaamde 21st century skills in de praktijk te brengen, biedt Internationalisering talloze mogelijkheden.

GO! Scholengroep Dynamiek biedt zijn scholen de knowhow en de expertise aan en werkt hiervoor samen met de dienst GO! Internationalisering en met EPOS, het agentschap dat Erasmus+ vertegenwoordigt in Vlaanderen.

​GO! Scholengroep Dynamiek wil zowel leerlingen, leerkrachten en andere personeelsleden, elk met zijn of haar eigen identiteit en cultuur, noden en doelstellingen, zowel inhoudelijk als via mobiliteiten betrekken in het internationaliseringsbeleid en –proces.

Een dergelijk solide, geïntegreerd en krachtdadig internationaliseringsbeleid draagt bij tot onze kerntaak als onderwijsorganisatie en onderschrijft de positie van GO! Scholengroep Dynamiek op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied.

​Contact: filip.bisschop@go-dynamiek.be

Projecten 2022 – 2024

Outdoor education staat centraal in nieuw internationaal avontuur van GO! Scholengroep Dynamiek

In een nieuw internationaal avontuur, deze keer op het Portugees eiland Madeira, leerden vijf scholen van GO! Scholengroep Dynamiek  meer over outdoor education ten opzichte van de 21ste eeuwse vaardigheden. Tijdens deze opleidingsweek werden leerkrachten van GO! Openluchtschool ‘t Zwaluwnest uit Wachtebeke, GO! Basisschool De Driesprong en GO! Basisschool De Kruipuit uit Maldegem, GO! Basisschool De Wegwijzer uit Assenede en GO! Buitengewoon Secundair Onderwijs ’t Vursjen uit Evergem ondergedompeld in een wereld waar buitenlesgeven centraal staat.  Mochten er nog twijfels zijn over deze manier van lesgeven, werden deze gedurende de coronapandemie wel snel van tafel geveegd. Lesgeven in de natuur beschouwden we toen en nu nog steeds als een noodzaak om nieuwe leerstof aan te leren. Tools, tips & tricks en vooral praktische handvaten werden [...]

2022 - 2024|

How to make yourself and your school more digital?

GO! Scholengroep Dynamiek organiseert in de week van 9 – 13 mei een internationale opleidingsweek waarin (internationale) lesgevers de vaardigheden van de toekomst in de kijker plaatsen. De Erasmuscoördinator van de scholengroep, Filip Bisschop, geeft aan dat de interesse bij onze leerkrachten erg hoog lag. Digitalisering is niet meer weg te denken uit onze huidige maatschappij en al helemaal niet binnen het onderwijs. Enkele van onze eigen leerkrachten (Maarten en Evy van GO! Basisschool De Driesprong in Maldegem en Ryan en Maarten van Atheneum en Leefschool De Tandem in Eeklo) zullen in combinatie met een internationale expert (Fabrice Foray van het Lycée Astier uit Aubenas, Frankrijk) lesgeven aan andere leerkrachten van binnen onze scholengroep. Op de agenda staan in eerste instantie het computationeel denken en [...]

2022 - 2024|

Laatstejaars van GO! Scholengroep Dynamiek trekken op buitenlandse stage!

De leerlingen van het BSO en TSO van het GO! atheneum van Maldegem, Eeklo en Zelzate gingen de afgelopen twee weken op Erasmusstage naar Aubenas (Frankrijk), Cesenatico (Italië), Schwarzenbek (Duitsland) of Viseu (Portugal). Uiteraard werden onze leerlingen overal warm onthaald, maar misschien toch wel dat tikkeltje meer in de  verbroederingsgemeenten van Zelzate, namelijk Aubenas, Cesenatico en Schwarzenbek. Hierbij ondergingen 25 leerlingen uit de richtingen Informaticabeheer, Boekhouden-Informatica, Gezondheids-en Welzijnswetenschappen, Werktuigmachines, Kinderzorg, Sociaal Technische Wetenschappen, Lichamelijke opvoeding en Sport een onderdompeling in het buitenlandse werkveld. De leerlingen werkten hard aan hun vakgebonden skills, maar kregen daarnaast ook de opportuniteit om hun taalskills te optimaliseren en dit allemaal dankzij het Erasmus+ programma van de Europese Unie. De scholen zitten ondertussen niet stil wat internationalisering betreft, want voor volgend [...]

2022 - 2024|

Erasmus co-teaching mobiliteit GO! scholen van GO! Scholengroep Dynamiek vs. scholen uit de Ardèche

Co-teaching is een werkvorm die de vaardigheden van de leerkracht vergroot. Bij co-teaching werkt een leerkracht met een gelijkwaardige leerkracht in hun klas samen. Naar aanleiding van de co-teaching mobiliteit die plaatsvond in oktober 2021 door Jean-Noël Breney, Nelly Dejours en Emmanuel Falguières in onze scholengroep kwamen zij in februari 2022 terug. Ditmaal waren zij vergezeld van 5 Franse leerkrachten. Deze video is geproduceerd door Nelly Dejours en Emmanuel Falguières, de twee begeleidende trainers en geeft een duidelijk beeld weer van hoe zij co-teaching ervaren hebben binnen onze scholen. Klik hier om een mooi beeld te krijgen van onze Erasmus co-teaching mobiliteit!

2022 - 2024|

Internationaal lesgeven in Aubenas

Van 6 februari tot en met 12 februari 2022 gingen vijf leerkrachten van GO! Scholengroep Dynamiek lesgeven aan de Lycea Astier en Gimond in Aubenas (Frankrijk). Dit onder verschillende vormen, sommigen van ons stonden alleen voor de klas, andere soms onder de vorm van co-teaching. Dit was voornamelijk afhankelijk van het niveau van de leerlingen, de talenkennis van de Belgische leerkrachten en het vak dat gegeven moest worden. Bij bepaalde praktijkvakken was het interessant om aan co-teaching te doen, zodat iedereen goed kon volgen bij het gebruik van specifieke vaktermen. Onder het motto "al doende leert men", werden wij dagdagelijks bijgestuurd in onze lestechnieken en overbrengen van skills. Zo werd er op woensdagnamiddag ook aan een langlauf activiteit met de leerlingen geparticipeerd. Alle leerkrachten verbleven bij [...]

2022 - 2024|

Projecten 2019 – 2021

Projecten 2018  – 2020

Projecten 2017 – 2019

Projecten 2016  – 2018

Go to Top