Loading...
Internationalisering2022-06-21T13:11:15+00:00

Internationalisering en projecten

GO! Scholengroep Dynamiek zet sinds september 2015 in op internationalisering en projecten, als bijkomend middel voor het professionaliseren van personeelsleden en het versterken van scholen en teams.

De kennis en expertise van partners in heel Europa komt hiermee binnen handbereik. Voor scholen en teams die ondermeer willen innoveren, hun visie verruimen, aan zelfreflectie doen, meer inspiratie willen opdoen om burgerzin of de zogenaamde 21st century skills in de praktijk te brengen, biedt Internationalisering talloze mogelijkheden.

GO! Scholengroep Dynamiek biedt zijn scholen de knowhow en de expertise aan en werkt hiervoor samen met de dienst GO! Internationalisering en met EPOS, het agentschap dat Erasmus+ vertegenwoordigt in Vlaanderen.

​GO! Scholengroep Dynamiek wil zowel leerlingen, leerkrachten en andere personeelsleden, elk met zijn of haar eigen identiteit en cultuur, noden en doelstellingen, zowel inhoudelijk als via mobiliteiten betrekken in het internationaliseringsbeleid en –proces.

Een dergelijk solide, geïntegreerd en krachtdadig internationaliseringsbeleid draagt bij tot onze kerntaak als onderwijsorganisatie en onderschrijft de positie van GO! Scholengroep Dynamiek op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied.

​Contact: filip.bisschop@go-dynamiek.be

Projecten 2022 – 2024

Een nieuw internationaal jaar voor de leerlingen van GO! basisschool De Driesprong

In het kader van een Erasmus+ project hebben de leerlingen van GO! basisschool De Driesprong in Maldegem met ontzettend veel trots zes Spaanse en zes Ierse leerlingen, uiteraard vergezeld door hun leerkrachten, welkom geheten op hun school. Deze internationale uitwisseling stond in het teken van het delen van innovatieve onderwijsmethoden en het omarmen van culturele diversiteit. Gedurende onze schoolweek hebben onze internationale gasten deelgenomen aan onze lessen en kregen ze een kijkje in onze vooruitstrevende onderwijsaanpak, geeft Nina Beeckmans directeur van GO! basisschool De Driesprong aan. Van boeiende buitenlessen tot coderen, leesactiviteiten in onze schoolbibliotheek en uitdagende wiskundige vraagstukken opgelost via onze iPads, het was een week vol verrijkende ervaringen. Naast het educatieve aspect, was ook het culturele aspect van groot belang. Zo gingen de [...]

2022 - 2024|

Erasmusfeest in GO! Scholengroep Dynamiek

Op vrijdag 13 oktober ging de jaarlijkse Erasmusday binnen GO! Scholengroep Dynamiek door. Op dat moment verzamelen op GO! campus De Tandem in Eeklo leerkrachten en directies van de verschillende scholen die op Erasmus zijn geweest of dit schooljaar op erasmus trekken. Deze dag wordt gekenmerkt als een unieke opportuniteit om Erasmuservaringen binnen onze scholengroep met elkaar uit te wisselen, geeft Filip Bisschop, Erasmuscoördinator van GO! Scholengroep Dynamiek aan. Vandaag focussen we voornamelijk op twee belangrijke speerpunten binnen internationalisering, namelijk de groepsmobiliteiten voor onze leerlingen basisonderwijs en de buitenlandse stages voor onze leerlingen secundair onderwijs. Het erasmusfeest werd afgesloten met een heerlijk pastafeest!

2022 - 2024|

Internationale start van het schooljaar voor leerlingen GO! Scholengroep Dynamiek

Dat ze in de scholen van GO! Scholengroep Dynamiek klaar zijn voor een nieuw internationaal schooljaar dat weten hun leerlingen en leerkrachten meer dan zeker. In een wereld die steeds meer met elkaar verbonden raakt, zijn internationale leerervaringen van onschatbare waarde. Dit zowel voor persoonlijke en academische ontwikkeling van onze leerlingen, geeft Filip Bisschop, coördinator internationalisering van GO! Scholengroep Dynamiek aan. Dit schooljaar staan er opnieuw heel wat internationale ervaringen op de agenda en dit zowel voor de leerlingen van het basis- als secundair onderwijs als voor onze leerkrachten. Dat wij als één van de enige scholengroepen ook leerlingen van het basisonderwijs deze unieke kans bieden, vinden we niet enkel van cruciaal belang, maar helpt deze leerlingen ook om zelfstandig te worden, te leren samenwerken, [...]

2022 - 2024|

Internationaal inspiratiemoment GO! Scholengroep Dynamiek

Op 16 mei ging voor de tweede keer dit jaar het evenement ‘Erasmusdays’ van GO! Scholengroep Dynamiek door. Op dat moment verzamelen op campus GO! Erasmus in Zelzate leerkrachten en directies van verschillende scholen die op Erasmus zijn geweest. Deze dag wordt gezien als een unieke opportuniteit om Erasmuservaringen binnen onze scholengroep met elkaar uit te wisselen, geeft Filip Bisschop, Erasmuscoördinator van GO! Scholengroep Dynamiek aan. Dit schooljaar staan de onderwerpen outdoor teaching en computational thinking centraal. Door onderling kennis te delen over deze ervaringen, zullen de scholen elkaar inspireren over het implementeren van deze topics in hun onderwijsvorm. Op dinsdag 16 mei zullen eveneens leerlingen met heel wat trots hun internationale avonturen aangaande hun stages en uitwisselingsprojecten delen. GO! Scholengroep Dynamiek is één van [...]

2022 - 2024|

Franse pedagogen bezoeken scholen van GO! Scholengroep Dynamiek

Verschillende scholen binnen GO! Scholengroep Dynamiek mochten afgelopen week internationaal bezoek verwachten. Een aantal Franse pedagogen kwamen naar België om meer te leren over de werking van ons onderwijs. De week begon op de scholengroep zelf waar ze hartelijk ontvangen werden door de algemeen directeur Jenny De Potter en Erasmuscoördinator Filip Bisschop. Daar maakten ze voor een eerste maal kennis met het Belgische onderwijssysteem alsook met de uitdagingen waar onze scholen dagelijks mee geconfronteerd worden. De eerste scholen die werden bezocht waren GO! MPI Het Vindingrijk in Evergem en GO! SBSO ‘t Vurstjen. Daar zagen de pedagogen hoe deze scholen voor elke leerling een persoonlijke aanpak voorzien, zodat zij hun talenten optimaal kunnen ontplooien. Daarnaast werd ook meteen de sterke samenwerking van medische en pedagogische [...]

2022 - 2024|

51 laatstejaars van GO! Scholengroep Dynamiek trekken op buitenlandse stage

Maar liefst 51 laatstejaarsleerlingen van Atheneum GO! Erasmus uit Zelzate, GO! atheneum en leefschool De Tandem uit Eeklo en GO! Atheneum Courtmanslaan uit Maldegem trokken voor twee weken op buitenlandse stage richting Aubenas (Frankrijk), Cesenatico (Italië) en Schwarzenbek (Duitsland), de verbroederingsgemeenten van Zelzate. Dit aantal is trouwens een verdubbeling in vergelijking met vorig schooljaar, geeft Filip Bisschop coördinator internationalisering aan. Voor leerlingen uit de verschillende afstudeerrichtingen, boekhouden-informatica, lichamelijke opvoeding en sport, gezondheids- en welzijnswetenschappen, hout, informaticabeheer, binnen- en buitenschrijnwerk, mechanische vormgeving, sociaal technische wetenschappen, verzorging, industrieel onderhoud, bijzondere schrijnwerkconstructies kent het buitenlandse werkveld geen geheimen meer. Zo gingen verschillende leerlingen bijvoorbeeld aan de slag op een school als extra ondersteunende kracht, werkten leerlingen in een fitnesscentrum en mochten anderen dan weer samenwerken aan het uitbouwen [...]

2022 - 2024|

GO! basisschool De Driesprong ontvangt internationale gasten

GO! basisschool De Driesprong in Maldegem kreeg de ongelofelijke eer om internationale gasten welkom te heten op hun school. In het kader van het Erasmusproject ‘Fairytales’ kwamen namelijk Spaanse en Servische leerlingen langs om het sprookje Peter Pan in een hedendaags jasje te steken, geeft Evy Sierens de Erasmuscoördinator van de school aan. Onze leerlingen hadden op school een volledige nieuwe versie geschreven en dit dan ook in een prachtig toneelstuk gegoten. Het was indrukwekkend om te zien, zegt juf Cindy van het vijfde leerjaar. Tijdens dit internationale bezoek staan naast het opnieuw uitwerken van het sprookje ook heel wat culturele aspecten op de agenda. Zo brengen we bijvoorbeeld een bezoek aan het chocolademuseum in Brugge en wordt ook onze hoofdstad Brussel bezocht. Bovendien werden [...]

2022 - 2024|

GO! Scholengroep Dynamiek haalt uitmuntende score op Erasmus+ kwaliteitslabel

Twee Erasmus+ projecten van GO! Scholengroep Dynamiek kregen een uitmuntende score toegekend! Voor de deelnemende leerkrachten stonden in beide projecten zowel jobshadowing als actief lesgeven centraal telkens met onderwerpen zoals diversiteit en inclusie, ondernemerschap, taalvaardigheid en het leerplezier/de motivatie bij schoolgaande jongeren. Naast het observeren van verschillende lessen kregen onze collega’s ook de kans om zelf voor de klas te staan, geeft Filip Bisschop, coördinator internationalisering aan. Zo werden er in Cesenatico (Italië), verbroederingsgemeente van Zelzate, verschillende lessen gegeven. Een les toerisme met uiteraard België als onderwerp mocht niet ontbreken. Bovendien waren de Italiaanse collega’s op hun beurt ook zeer enthousiast en geïnteresseerd om samen verder internationaal te kunnen samenwerken. Er werd dan ook nagedacht over een eventuele uitwisseling tussen de scholen in de toekomst. [...]

2022 - 2024|

From idea to reality – Vier Driesprongers op Erasmus in Tenerife

Vier Driesprongers kregen opnieuw de ongelofelijke opportuniteit om een internationale ervaring op te doen. Het was er weer eentje die ze zeker niet snel zullen vergeten! Samen met drie andere klasgenootjes vertrok Juna van GO! basisschool De Driesprong in Maldegem richting Tenerife. Met het Erasmusproject from Idea to reality worden lessen muziek en dans gegeven met een insteek vanuit ICT. Tijdens onze internationale week in Tenerife brachten we bijvoorbeeld een bezoek aan de vulkaan, El Teide, maar we mochten ook proeven van gerechtjes gemaakt met gauffioult en deden zelfs aan yoga. Samen met de leerlingen uit Turkije, Ierland, Italië en uiteraard Tenerife mochten we lessen muziek en dans meevolgen en nadien zelfs ons eigen lied schrijven. Op Erasmus gaan zou ik echt elke leerling aanraden, [...]

2022 - 2024|

GO! Scholengroep Dynamiek bouwt internationale samenwerking uit rond inclusie en diversiteit

11 Collega’s van GO! Scholengroep Dynamiek kregen de unieke kans om een internationaal partnerschap omtrent inclusie en diversiteit uit te bouwen. Samen met de Fontys Hogeschool in Nederland worden namelijk de eerste connecties gelegd en mogelijkheden op vlak van inclusief onderwijs afgetast. Tijdens deze internationale uitwisseling was er in eerste instantie oog voor differentiatie, multiculturele educatie en intercultureel onderwijs. Zo bracht de Vlaamse delegatie namelijk een bezoek aan een rusthuis dat heel nauw samenwerkt met jongeren met een mentale beperking. Die hier bovendien ook echt een volwaardige plaats in het team krijgen. De blik achter de schermen die we hier allen gekregen hebben, toont een heel mooie vorm van inclusie aan, geeft Hilde Vervaele – directeur op GO! MPI Het Vindingrijk aan. Daarnaast stond ook [...]

2022 - 2024|

Projecten 2019 – 2021

Onze nieuwsgierige erasmussen trekken er opnieuw op uit!

GO! Scholengroep Dynamiek werd opnieuw internationaal vertegenwoordigd. 10 Erasmussen vlogen uit, dit keer niet naar het warme zuiden, maar naar het koude noorden, namelijk naar Tallinn (Estland). Tijdens deze unieke reis gingen leerkrachten even gluren bij de buren en ontstond er een mooi internationaal project waar jobshadowing centraal stond. De jobshadowing zoomde in op ‘innoverende leeromgevingen met inbegrip van 21ste -eeuwse vaardigheden’ en ‘evaluatie to-be’. Het gebruik van ICT in de klas, zelfgestuurd leren en een focus op diverse klimaatnormen vielen op. Naast de bezoeken aan verschillende scholen stond ook het luikje cultuur centraal. Na een waanzinnig avontuur kan ik niet wachten om aan de slag te gaan met de opgedane kennis in mijn klas en onze school zegt Claudia Filtjens, leerkracht vierde leerjaar op [...]

2019 - 2021|

Projecten 2018  – 2020

Potential project

In samenwerking de afdeling ‘Orthopedagogie’ van de Universiteit Gent en diverse andere partners biedt Scholengroep 23 ‘Meetjesland’ aan vier schoolteams een professionaliseringstraject aan. Doel is om de leerkrachten competenter te maken in het creëren van inclusieve leeromgevingen. GO! BS De Driesprong en SO, van campus COUMA in Maldegem, GO! BS De Reigers uit Zelzate en GO! BS Klavertje Vier uit Knesselare sturen elk twee coaches naar de erg intensieve trainingssessies. Samen met een kernteam op school zetten de coaches het proces van de mindswitch in gang en begeleiden ze het.

2018 - 2020|

All together, All the same

Alle kinderen, hoe ook hun achtergrond is, zijn gelijk en werken samen. Zes scholen uit drie landen gaan aan de slag met ‘Kunst’ als middel om te verbinden. Voor onze scholengroep nemen GO! BS De Driesprong uit Maldegem en GO! SBSO Evergem deel aan het project. Inderdaad, kinderen en leerkrachten uit het Buitengewoon Onderwijs gaan samen met de andere kinderen de uitdaging aan. In totaal twintig kinderen en een vijftiental personeelsleden per school zullen in de eigen school en in scholen in Spanje en Roemenië voor zichzelf het verschil maken. En vervolgens deze boodschap uitdragen.

2018 - 2020|

Projecten 2017 – 2019

Internationalisering structureel verankeren in het schoolbeleid

Scholengroep 23 ontwikkelde samen met centrale diensten van GO! een KA1 project dat werd goedgekeurd voor uitvoering door EPOS: “Internationalisering duurzaam verankeren in het schoolbeleid”. In totaal 75 personeelsleden uit 33 GO! scholen van diverse Scholengroepen kunnen een opleiding volgen in een Internationaal kader. Scholengroep 23 zette een eigen opleiding op met de medewerking van '21knowledge.pt' in Porto met als thema’s: The importance of school internationalization. The school policy plan on internationalization. Models of international projects. Intercultural competences for taking part in international projects. 21st Century Citizenship. The European and international dimension in the pupil’s curriculum. Sustainability and the impact of international projects. Think globally, act locally: the importance of virtual projects. How to apply successfully for an Erasmus+ European grant. How to become [...]

2017 - 2019|

Projecten 2016  – 2018

3(Inclusion)³=MUST³

Beleidservaring voor klas, school en scholengroep Een project in een consortium met de GO! Scholengroep 23 als promotor, GO! ’t Vindingrijk Evergem, GO! De Tandem Eeklo, GO! De Driesprong Maldegem en GO! ’t Zwaluwnest Wachtebeke als partners. Directies, personeelsleden en beleidsverantwoordelijken en medewerkers van de scholengroep volgen opleiding en doen aan ‘jobshadowing’ in Finland, Spanje, Portugal, Roemenië en Malta, landen waar ‘Inclusief onderwijs’ al jaren een traditie is. De ‘good practise’ wordt geïnventariseerd en waar mogelijk binnen de Vlaamse context, geïntroduceerd, aangepast en getransfereerd in onze scholen.

2016 - 2018|

Trialog

Een APP voor stagebegeleiding op afstand Het doel is de ontwikkeling van een app voor stagebegeleiding. De lerende jongere, de stagementor van het bedrijf en de praktijkleraar kunnen online en op afstand gemakkelijk in drieweg-dialoog gaan, een TRIALOG dus. De app wordt ontwikkeld in een partnerschap met organisaties en scholen uit Roemenië (coördinator van het project), Duitsland, Italië en GO! Scholengroep 1 Antwerpen. Jongeren uit onze scholen en hun leerkrachten helpen mee aan het ontwikkelen en uittesten van de app.

2016 - 2018|

Learn together to live together

Focus op sociale inclusie voor K2/K3 en L1 Sociale Inclusie voor hele jonge kinderen en methodologie in een ‘school to school’ project met ‘t Zwaluwnest Wachtebeke en een CEIP Arcipreste de Hita in El Espinar, Spanje. De focus ligt op het vroeg sociaal integreren van kinderen uit tweede en derde kleuterklas en het eerste leerjaar. Directies en personeelsleden van deze scholen wisselen kennis en expertise uit en komen tot een gezamenlijk project voor vroege integratie.

2016 - 2018|
Go to Top