Loading...
Internationalisering2021-12-06T15:46:11+00:00

Internationalisering en projecten

GO! Scholengroep Dynamiek zet sinds september 2015 in op internationalisering en projecten, als bijkomend middel voor het professionaliseren van personeelsleden en het versterken van scholen en teams.

De kennis en expertise van partners in heel Europa komt hiermee binnen handbereik. Voor scholen en teams die ondermeer willen innoveren, hun visie verruimen, aan zelfreflectie doen, meer inspiratie willen opdoen om burgerzin of de zogenaamde 21st century skills in de praktijk te brengen, biedt Internationalisering talloze mogelijkheden.

GO! Scholengroep Dynamiek biedt zijn scholen de knowhow en de expertise aan en werkt hiervoor samen met de dienst GO! Internationalisering en met EPOS, het agentschap dat Erasmus+ vertegenwoordigt in Vlaanderen.

​GO! Scholengroep Dynamiek wil zowel leerlingen, leerkrachten en andere personeelsleden, elk met zijn of haar eigen identiteit en cultuur, noden en doelstellingen, zowel inhoudelijk als via mobiliteiten betrekken in het internationaliseringsbeleid en –proces.

Een dergelijk solide, geïntegreerd en krachtdadig internationaliseringsbeleid draagt bij tot onze kerntaak als onderwijsorganisatie en onderschrijft de positie van GO! Scholengroep Dynamiek op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal gebied.

​Contact: Filip.bisschop@sgr23.be

Projecten 2019 – 2021

Projecten 2018  – 2020

Potential project

In samenwerking de afdeling ‘Orthopedagogie’ van de Universiteit Gent en diverse andere partners biedt Scholengroep 23 ‘Meetjesland’ aan vier schoolteams een professionaliseringstraject aan. Doel is om de leerkrachten competenter te maken in het creëren van inclusieve leeromgevingen. GO! BS De Driesprong en SO, van campus COUMA in Maldegem, GO! BS De Reigers uit Zelzate en GO! BS Klavertje Vier uit Knesselare sturen elk twee coaches naar de erg intensieve trainingssessies. Samen met een kernteam op school zetten de coaches het proces van de mindswitch in gang en begeleiden ze het.

2018 - 2020|

All together, All the same

Alle kinderen, hoe ook hun achtergrond is, zijn gelijk en werken samen. Zes scholen uit drie landen gaan aan de slag met ‘Kunst’ als middel om te verbinden. Voor onze scholengroep nemen GO! BS De Driesprong uit Maldegem en GO! SBSO Evergem deel aan het project. Inderdaad, kinderen en leerkrachten uit het Buitengewoon Onderwijs gaan samen met de andere kinderen de uitdaging aan. In totaal twintig kinderen en een vijftiental personeelsleden per school zullen in de eigen school en in scholen in Spanje en Roemenië voor zichzelf het verschil maken. En vervolgens deze boodschap uitdragen.

2018 - 2020|

Projecten 2017 – 2019

Internationalisering structureel verankeren in het schoolbeleid

Scholengroep 23 ontwikkelde samen met centrale diensten van GO! een KA1 project dat werd goedgekeurd voor uitvoering door EPOS: “Internationalisering duurzaam verankeren in het schoolbeleid”. In totaal 75 personeelsleden uit 33 GO! scholen van diverse Scholengroepen kunnen een opleiding volgen in een Internationaal kader. Scholengroep 23 zette een eigen opleiding op met de medewerking van '21knowledge.pt' in Porto met als thema’s: The importance of school internationalization. The school policy plan on internationalization. Models of international projects. Intercultural competences for taking part in international projects. 21st Century Citizenship. The European and international dimension in the pupil’s curriculum. Sustainability and the impact of international projects. Think globally, act locally: the importance of virtual projects. How to apply successfully for an Erasmus+ European grant. How to become [...]

2017 - 2019|

Projecten 2016  – 2018

3(Inclusion)³=MUST³

Beleidservaring voor klas, school en scholengroep Een project in een consortium met de GO! Scholengroep 23 als promotor, GO! ’t Vindingrijk Evergem, GO! De Tandem Eeklo, GO! De Driesprong Maldegem en GO! ’t Zwaluwnest Wachtebeke als partners. Directies, personeelsleden en beleidsverantwoordelijken en medewerkers van de scholengroep volgen opleiding en doen aan ‘jobshadowing’ in Finland, Spanje, Portugal, Roemenië en Malta, landen waar ‘Inclusief onderwijs’ al jaren een traditie is. De ‘good practise’ wordt geïnventariseerd en waar mogelijk binnen de Vlaamse context, geïntroduceerd, aangepast en getransfereerd in onze scholen.

2016 - 2018|

Trialog

Een APP voor stagebegeleiding op afstand Het doel is de ontwikkeling van een app voor stagebegeleiding. De lerende jongere, de stagementor van het bedrijf en de praktijkleraar kunnen online en op afstand gemakkelijk in drieweg-dialoog gaan, een TRIALOG dus. De app wordt ontwikkeld in een partnerschap met organisaties en scholen uit Roemenië (coördinator van het project), Duitsland, Italië en GO! Scholengroep 1 Antwerpen. Jongeren uit onze scholen en hun leerkrachten helpen mee aan het ontwikkelen en uittesten van de app.

2016 - 2018|

Learn together to live together

Focus op sociale inclusie voor K2/K3 en L1 Sociale Inclusie voor hele jonge kinderen en methodologie in een ‘school to school’ project met ‘t Zwaluwnest Wachtebeke en een CEIP Arcipreste de Hita in El Espinar, Spanje. De focus ligt op het vroeg sociaal integreren van kinderen uit tweede en derde kleuterklas en het eerste leerjaar. Directies en personeelsleden van deze scholen wisselen kennis en expertise uit en komen tot een gezamenlijk project voor vroege integratie.

2016 - 2018|
Go to Top