11 Collega’s van GO! Scholengroep Dynamiek kregen de unieke kans om een internationaal partnerschap omtrent inclusie en diversiteit uit te bouwen. Samen met de Fontys Hogeschool in Nederland worden namelijk de eerste connecties gelegd en mogelijkheden op vlak van inclusief onderwijs afgetast.

Tijdens deze internationale uitwisseling was er in eerste instantie oog voor differentiatie, multiculturele educatie en intercultureel onderwijs. Zo bracht de Vlaamse delegatie namelijk een bezoek aan een rusthuis dat heel nauw samenwerkt met jongeren met een mentale beperking. Die hier bovendien ook echt een volwaardige plaats in het team krijgen. De blik achter de schermen die we hier allen gekregen hebben, toont een heel mooie vorm van inclusie aan, geeft Hilde Vervaele – directeur op GO! MPI Het Vindingrijk aan. Daarnaast stond ook een bezoek aan ‘De nieuwe school’ op de agenda. Iedereen loopt hier samen school en toch wordt er ook zeer sterk ingezet op individualisering. Leerlingen krijgen in hun geïndividualiseerd programma heel veel kansen om hun eigen talenten te ontwikkelen.

Bovendien werd er ook dieper ingegaan op het opstellen van een inclusief taalbeleid die aandacht heeft voor alle leerlingen. Dit beleid houdt namelijk rekening met verschillende talen en culturen en moedigt respectvolle communicatie aan. Naast het inclusieve talenbeleid stonden ook de inclusieve lesmaterialen op de agenda. Hier werd er vooral stilgestaan bij de eerste stap in het proces. Namelijk het ontwikkelen en hoe je hier opnieuw rekening kan houden met diversiteit en inclusie. Finaal was er uiteraard ook oog voor vooroordelen en stereotypen.

De eerste stappen richting een duurzaam partnerschap zijn alvast gezet, besluit Filip Bisschop – coördinator internationalisering.